Val av begravningsplats

Det som är vanligast är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen. Finns det redan en gravplats kan även den användas, beroende på storlek av grav och vem som är gravrättsinnehavare.
Det finns olika typer av gravar, se exempel i underrubrikerna till vänster.


valavgravplats
 
Väsby Begravningsbyrå Väsbyvägen 13, 194 39 UPPLANDS VÄSBY Tel 08-590 740 02                       vasby@ignis.se