Jordbegravning eller kremation

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav.

Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle.

processionbild
 
Väsby Begravningsbyrå Väsbyvägen 13, 194 39 UPPLANDS VÄSBY Tel 08-590 740 02                       vasby@ignis.se