Gravsten

En grav förses ofta med en gravvård, som kan vara tillverkad av sten, trä, metall eller något annat material.

Kontakta oss för broschyrer eller mer information.

Vi samarbetar med GRF-Gravvårdar.

valavgravplats

 

 
Väsby Begravningsbyrå Väsbyvägen 13, 194 39 UPPLANDS VÄSBY Tel 08-590 740 02                       vasby@ignis.se