Familjejuridik

 

Det finns många olika sätt att leva och bilda familj och det finns nästan lika många olika sätt att ordna sin privatekonomi. En sak är dock säker, förr eller senare bryts mönstret t.ex. genom dödsfall eller genom att ett parförhållande tar slut. De ekonomiska aspekterna av sådana förändringar styrs bl.a. av regler i Ärvdabalken, Äktenskapsbalken och Sambolagen. Vi har ett nära samarbete med IGNIS Juridik. Tel: 08-15 16 70.

Läs gärna under rubrikerna till vänster. Vänligen kontakta oss för mer information.

 


 
Väsby Begravningsbyrå Väsbyvägen 13, 194 39 UPPLANDS VÄSBY Tel 08-590 740 02                       vasby@ignis.se