Tal och fotografering

Om det tillåts hållas tal i ceremonilokalen eller vid graven så kan de ha en mer formell framtoning och bör vara kortfattade.
Tal vid minnesstunden kan ha mer av karaktären vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.
Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara ett fint minne för de närmaste.

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Dock bör man inte fotografera under själva ceremonin. Rådgör med begravningsbyråns representant.

Avskedstagande
 
Väsby Begravningsbyrå Väsbyvägen 13, 194 39 UPPLANDS VÄSBY Tel 08-590 740 02                       vasby@ignis.se